Se vårt forsikringsbevis

Ansvarsforsikring

Vi er ansvarsforsikret i IF for alle typer jobber vi utfører.

Forsikringen dekker skade på personer, eiendom og ting.

Vi er forsikret for skader opp til 20 millioner. Spør alltid etter ansvarsforsikring, det lønner seg.

Liability Insured and Certified

Ansvarsforsikret og sertifisert

Med erfarne fagfolk og riktig utstyr, kan du være sikker på at jobben blir gjort etter forskriftene og på en sikker måte.

Vi er forsikret hos If, rettet mot alle type jobber vi utfører.

Sjekk vår ansvarsforsikring og les litt om hvorfor det er smart å velge en forsikret bedrift.